Ett av Linköpings största samhällsbyggnadsprojekt genom tiderna har påbörjats. När tågen börjar rulla på Ostlänken 2028 ser Linköpings innerstad annorlunda ut. För att hålla samman det som ska hända i Linköping, kopplat till att Ostlänken byggs, har kommunen startat ett projekt som heter C Linköping. Projektets uppgift är att samordna de stadsutvecklingsinsatser som är kopplade till att höghastighetsjärnvägen kommer hit.

I oktober 2013 fattade kommunens politiker beslut om projektplanen för C Linköping. Det var ett unikt beslut för kommunen eftersom det innebär ett projekt som skär genom den normala verksamheten, och där roller och konstellationer bedrivs mer processinriktat.

Själv började jag i Linköpings kommun ungefär ett halvt år tidigare och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. I vår projektgrupp som i dag är sju personer stor och ansvarar för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för genomförandet av C Linköpingprojektet, har vi funnit våra roller. Huvuddelen av vårt verksamhetssystem är på plats och fler och fler personer i kommunkoncernen involveras successivt i projektet. Arbetet med att leda ett projekt av den här storleken är roligt, tidvis jobbigt men mestadels positivt. När jag tänker på möjligheterna staden har framför sig och med vilket mod politikerna har satsat på stadens framtid, känner jag mig full av tillförsikt.

Läs hela artikeln här!

källa: www.linkoping.se

Foto: Oscar Lürén