You are currently viewing Mer tillgängliga p-vakter på segway
p-vakt på segway Foto: Daniel Hellström

Mer tillgängliga p-vakter på segway

Det är många steg en parkeringsvakt går på varje arbetspass för att utföra sitt uppdrag; att hålla staden tillgänglig, framkomlig och säker. Innerstaden har hittills framför allt täckts till fots. Segway och cykel är ett bra sätt att ha koll på större områden under samma tid utan att använda bil. Samtidigt blir verksamheten mer synlig.

– Vi har testat segwayen i några veckor nu, berättar Tony Wallén, arbetsledare på Dukaten. Vi har fått mycket positiv respons från människor vi möter. Ett av våra uppdrag är ju att informera och segwayen inbjuder till samtal. Många människor har frågor om parkering och det är roligt att kunna hjälpa till.

Segway klassas som en cykel och lyder under samma trafikregler som en sådan. När den körs i gångfart får den även framföras på gångfartsområden och torg.

Källa: www.dukaten.se