Mathias Knutsson förstärker näringspolitiken i Linköping

Mathias Knutsson förstärker näringspolitiken i Linköping

– Östergötland är en spännande och expansiv region där våra medlemsföretag spelar en avgörande roll. Med denna rekrytering stärker vi vår närvaro och kan lägga ytterligare kraft på att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna GFR.

Mathias Knutsson ser fram emot mitt nya uppdrag.

– Det är fantastiskt roligt att få tillträda en nyinrättad tjänst och arbeta med näringspolitik och opinionsbildning för Fastighetsägarna i Östergötland. En väl fungerande fastighetsmarknad och goda villkor för våra medlemsföretag är helt avgörande för tillväxt och utveckling i samhället, säger han.

Mathias har i grunden en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bred erfarenhet av arbete med politik och näringsliv. De senaste åren har han bland annat arbetat som strategisk rådgivare på landstingsdirektörens stab vid Stockholms läns landsting med ansvar för regional utveckling, tillväxt och infrastruktur.

– Det är min ambition att förena mina erfarenheter från näringsliv, offentligt sektor och politik i mitt nya uppdrag. På Fastighetsägarna känner jag att det är möjligt att påverka, och bidra, på riktigt genom att stärka våra medlemmars roll som samhällsbyggare och verka för en positiv utveckling av fastighetsbranschen.

KÄLLA: www.fastighetsagarna.se