You are currently viewing Mårten Jacobson blir ny regionchef för A Society i Linköping
Från vänster: David Ljungberg, Sabina Andersson, Jonas Sjöbom, Mårten Jacobson, Marcus Ekbäck, Jeanette Rumenius.

Mårten Jacobson blir ny regionchef för A Society i Linköping

A Society stärker upp positionen som ”Den nya tidens konsultbolag” genom att anställa Mårten Jacobson som Regional Director för kontoret i Linköping med start den 1 juni.

Mårten Jacobson har lång erfarenhet av konsultmarknaden i regionen och kommer senast från en roll som affärsutvecklare på Kvadrat i Linköping.  Innan Kvadrat arbetade Mårten på IT-konsultföretaget CGI där han under åren hade olika roller som konsultchef, affärsansvarig och platschef för Linköpingskontoret.

Mårten känner sig stolt över att ha fått förtroende att leda A Society i Linköping och han ser fram emot att tillsammans med kollegorna i Linköping, fortsätta utvecklingen av befintliga kunder och underkonsulter i regionen.  A Society kännetecknar sig som en personlig konsultförmedlare som vill göra skillnad och med en tydlig bransch- och domänexpertis hjälper A Society sina kunder med kompetensförsörjning av specialister inom IT och R&D.

A Societys vice VD Jeanette Rumenius är glad över att den nya regionchefen i Linköping delar samma värderingar och ambition som bolaget och hans erfarenhet från branschen kommer att vara en nyckelfaktor för framgång. A Society har de bästa, de mest passionerade och handlingskraftiga medarbetarna och att Mårten nu väljer A Society är något som bolaget och framför allt kollegorna i Linköping gläds oerhört mycket över.

Källa: www.asociety.se