You are currently viewing Många tecken på högkonjunktur i Östergötland
Många tecken på högkonjunktur i Östergötland säger Mats Philipsson, Almi

Många tecken på högkonjunktur i Östergötland

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. I Östergötland ligger utlåningen i linje med innan pandemin, samtidigt finns det många tecken på högkonjunktur.

Bankernas utlåning i riket ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv, då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg- och anläggning.

– I Östergötland har vi fått många fler lån, men samtidigt på lägre summor. Vi tror att det beror på att företagen avvaktar med större satsningar för att se hur allt utvecklar sig efter pandemin. Samtidigt ser vi en otroligt låg grad av konkurser och när investeringarna och de framåtriktade satsningarna kommer i gång igen så lär utlåningen öka, säger Mats Philipsson, vd Almi Östergötland.

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

– Vi ser alla tecken på en stark konjunktur. Det är bland annat brist på insatsvaror, komponenter, och transportkapacitet. Samtidigt råder det även en extrem brist på utbildad personal. Det handlar inte bara om ingenjörer och andra akademiker utan även personal inom serviceyrken, bygg och industri med mera. Alla som har en yrkeskompetens eller en högskoleutbildning är det brist på i Östergötland, säger Mats Philipsson.

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. Sju av tio bankkontor svarar att ortens företag ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

– Östergötland är ett län som på många sätt speglar landet. Nu efter krisen ser vi att många företag har fått upp ögonen för möjligheterna som finns i digitalisering, internationalisering och hållbarhetsfrågor. Där gör vi nu satsningar för att möta det behovet och de tillväxtmöjligheter som dessa områden för med sig, säger Mats Philipsson.

 

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/