You are currently viewing Lundbergs har driftsatt en av Östergötlands största solcellsanläggningar
Lundbergs solceller Linden köpcentrum

Lundbergs har driftsatt en av Östergötlands största solcellsanläggningar

Lundbergs arbetar aktivt med att minska bolagets miljöbelastning. Den största påverkan på miljön har energianvändningen för driften av fastigheterna. Målet är därför att över tid minska energiförbrukningen av värme, el och kyla. De senaste fem åren har Lundbergs totala förbrukning minskat med 20 procent.
– Som en del i vår satsning att minska energiförbrukningen driftsätter vi nu vår första solcellsanläggning. Anläggningen genererar el som driver kylmaskiner och fläktar till butikerna i köpcentrumet. Vi tror att solceller är ett bra komplement och tittar nu vidare på fler möjliga solcellsanläggningar i vårt fastighetsbestånd, säger Jimmy Ekström, Miljö- och energiansvarig på Lundbergs. Anläggningen kommer att ge ca 160 000 kWh/år.

 

Källa: www.lundbergs.se