Louise Giljam, Cojn, en auktoriserad ESK-konsult
Louise Giljam, Cojn, en auktoriserad ESK-konsult

Louise Giljam, Cojn, en auktoriserad ESK-konsult

 ESK är Sveriges enda yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med executive search, dvs chefsrekrytering genom riktad sökning och noggrant urval av personer som uppfyller kraven för viss befattning. En auktoriserad Executive Search konsulter har kompetens och erfarenhet samt förstår den komplexitet som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning  Man ska ha stor kunskap om Excecutive search som metodik och arbetar med stor respekt för de yrkesetiska frågorna.

– Vi är stolta, säger Mike Helber, vd på Cojn, att Louise erhållit auktorisation av yrkesföreningen som är den tydligaste officiella kvalitetsstämpel en yrkesutövare kan erhålla i Sverige. Vi ser allt oftare att marknaden efterfrågar någon kvalitets stämpel när man handlar upp rekrytering via Executive Search  Det är ett utmärkt komplement till den kompetens inom HR som Cojn redan idag erbjuder.

Källa: www.cojn.se