You are currently viewing Lokal kulturprofil ska utveckla Musikhuvudstaden Norrköping
Lokal kulturprofil ska utveckla Musikhuvudstaden Norrköping

Lokal kulturprofil ska utveckla Musikhuvudstaden Norrköping

Kulturjournalisten Sandra Wall är ny projektledare för Musikhuvudstad 2020. .

Sandra Wall har under sin tid som kulturjournalist byggt upp ett stort nätverk i musikbranschen och skapat sig bred kunskap efter att ha fördjupat sig i Norrköpings musikliv sedan början av 1990-talet. Nu antar hon utmaningen att leda projektet Musikhuvudstad 2020 som syftar till att stärka Norrköping som ett nav för nytänkande, nyskapande och företagande inom musikområdet.

– Mitt hjärta slår verkligen för Norrköping, där musik och kultur är en stor del av staden till vardag och fest. Den delen fortsätter nu att växa på både bredden och höjden. Norrköpingsandan som finns inom den lokala musikbranschen är unik. Det är en ovärderlig resurs att bygga vidare på genom olika satsningar och projekt, säger Sandra Wall, som påbörjar sitt nya uppdrag i början av januari 2017.

Efter en gedigen rekrytering med gemensam bedömning stod det klart att Sandra Wall skulle bli projektledare för Musikhuvudstad 2020.

– Vi hade många intressanta sökande men Sandra stack ut kunskapsmässigt och med sin bredd. Hon har ett brett perspektiv med kunskap om musikbranschen internationellt, nationellt och lokalt. Att hon har ett så stort nätverk är ett plus, säger Anne Revland, näringslivsdirektör som var med som beslutande i rekryteringsprocessen.

Musikhuvudstaden Norrköping finns beskriven i Norrköpings kommuns övergripande Vision 2035 och i visionen att bli Sveriges musikhuvudstad år 2020. Projektet har fyra delar: utbildning, bransch, näringsliv och kommunikation. Projektets mål är att underlätta för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utvecklas och utbilda sig i Norrköping samt att stimulera musiklivet i form av näringsverksamhet för att skapa möjligheter för dessa grupper att försörja sig.

källa: www.norrkoping.se