You are currently viewing Linköping/Saab flygplats trafikleds nu på distans
Linköping/Saab flygplats trafikleds nu på distansDärmed är den tredje svenska distansledda flygplatsen etablerad vid kontrollcentralen i Sundsvall.

Linköping/Saab flygplats trafikleds nu på distans

Linköping/Saab flygplats trafikleds nu på distans

– Med Linköping/Saab flygplats trafikledd på distans har vi ytterligare en flygplats med det nya digitala konceptet för flygtrafikledning med ökade möjligheter till flexibilitet och effektivitet, säger Klas Ögren, operativ chef i LFV för flygtrafiktjänsten vid Linköping/Saab flygplats och för kontrollcentralen i Sundsvall.

Driftsättningen genomfördes knappt två månader efter att de första distansledda flygplanen landade på Linköping/Saab flygplats den 30 april. Flygtrafikledning på distans är en innovation som utvecklar hela branschen och som är ett resultat av ett nära samarbete mellan LFV och Saab. LFV utarbetar och utvecklar de operativa koncepten medan Saab står för de tekniska lösningarna. Linköping/Saab flygplats är den första distansledda flygplatsen med både civilt och militärt flyg. Det gör luftrummet mer komplext och ställer ännu större krav på systemets förmåga. Nästa flygplats att trafikledas på distans från Sundsvall är Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Den kommer att tas i drift under hösten.

Det andra navet för flygtrafikledning på distans i Sverige växer just nu fram på Arlanda där LFV och Swedavia ska etablera distansledd flygtrafikledning för fyra av Swedavias flygplatser – Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Flygtrafikledning på distans – så fungerar det

En mast med kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen som distansleds. Allt som registreras länkas i realtid till flygledningscentralen och projiceras på en skärm. Flygledningen sker via flygledningscentralen, RTC eller Remote Tower Center, där flygledare kontrollerar och styr trafiken.
2015 blev Örnsköldsvik Airport första flygplats i världen att trafikledas på distans från RTC Sundsvall. I slutet av 2017 följde Sundsvall Timrå Airport efter. Under 2018 etablerades de första distansledda flygplatserna utanför Sverige i och med att Cranfield Airport i Storbritannien och Saarbrücken Airport i Tyskland tog den nya tekniken i bruk.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Källa: www.lfv.se