Linköpings första flerbostadshus i massivträ
Linköpings första flerbostadshus i massivträ

Linköpings första flerbostadshus i massivträ

Linköpings första flerbostadshus i massivträ

– Det känns självklart men ändå väldigt glädjande att de valt KL-trä * till ett hus med en så tydlig miljöprägel. Valla Berså är dessutom ett fint exempel på materialets möjligheter också när det gäller mer fantasifulla konstruktioner, säger Johan Königsson, projektledare på Martinsons.

Totalt levererar Martinsons 1450 m3 KL-trä och 3800 m2 regelvägg till Valla Berså som, precis som namnet antyder, är format som en berså. KL-träelementen har en lägre prefabricerings-grad och är alltså oisolerade stommar utan urtag och dragningar för el och avlopp.

Johan Königsson förklarar att graden av prefabricering styrs av vad kunden har mest nytta av i det aktuella fallet.

– Givetvis är det ofta praktiskt med en stomme som är i princip helt färdig när den levereras. Men här var kunden mer betjänt av en stomme där de själva sköter dragningar och isolering, säger han.

Valla Berså präglas av ett hållbarhetstänk hela vägen, från val av material till energiförsörjning. Och enbart KL-träet i huset binder drygt 950 ton koldioxid, visar miljövarudeklarationer som Martinsons låtit EPD Norge ta fram.

– Jag tror på att bygga i trä. Det binder koldioxid och alla som bott i ett trähus vet hur bra man mår av det eftersom det ger ett skönt inomhusklimat. Hållbarhetstanken genomsyrar även valet av andra material i huset så det här blir faktiskt det mest hållbara projekt jag jobbat med, säger Peter Lindstén, ägare av Lindsténs Fastigheter som är byggherre för Valla Berså.

Eftersom Valla Berså är runt till formen har konstruktörerna fått tänka till lite extra. Detta eftersom KL-träelementen till sin natur är raka och alla innerväggar måste vara vinkelräta. Det löstes genom att hänga på den runda ytterfasaden, klädd med stående panel, på stommen.

– KL-träelementens knutpunkter blir lite speciella men det har varit både spännande och intressant att lösa det, säger Johan Königsson.

Fakta Valla Berså
Valla Berså består av 69 hyresrätter, samt lokaler för butiks- och caféverksamhet. Husets energi tas från solceller på taket och från tio borrhål, 230 meter djupa. Byggnationerna inleddes våren 2016 och huset beräknas stå inflyttningsklart senhösten 2017. Valla Berså är ritat av Winell & Jern Arkitekter och byggs av Åhlin & Ekeroth. Byggherre är Lindsténs fastigheter. Martinsons leveranser omfattar 1450 m3 KL-trä och 3800 m2 regelvägg och pågår mellan hösten 2016 och januari 2017.

* KL-trä (korslimmat trä) är en massiv träskiva av hyvlat granvirke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt  och tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage. Korslimmat trä har byggegenskaper som öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden.

 

Källa: www.martinsons.se