Linköping utser hållbarhetsstipendiater
Muharrem Demirok (C), Karin Lorin, Miriam Zwörner och Niklas Borg (M)

Linköping utser hållbarhetsstipendiater

Reko Linköping blir årets miljö- och naturvårdsstipendiat och Miriam Zwörner blir årets mångfaldsstipendiat. Förutom äran och uppmuntran får de en summa pengar.

Reko Linköping är en Facebookgrupp som gör det möjligt för lokala matproducenter att sälja sina varor direkt till kunderna. Allt förbeställs och producenter och kunder möts sedan på en parkeringsplats för utlämning. Reko Linköping sköts av flera personer, men stipendiet på 5 000 kronor mottogs av Karin Lorin.

– Vi är jätteglada för en utmärkelse, det ger uppmärksamhet till vår verksamhet och det betyder mycket. Det här stipendiet kanske vi kan använda för att marknadsföra en ny Rekoring. Vi har så många producenter som vill komma in, säger Karin Lorin.

Stipendiet till årets naturvårdsstipendiat delades ut av kommunalrådet Muharrem Demirok (C)

– Det vi fastnade för är dels att Reko bygger på ideellt engagemang, det här är eldsjälar, dels att de samlar regionala livsmedelsaktörer som gör en enorm insats för natur- och miljövården, säger han.

Stipendet till årets mångfaldsstipendiat delades ut av kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M). Mottagaren Miriam Zwörner är lärare, utvecklingsansvarig och projektledare på Bilda Gårdshuset. I sitt arbete leder hon integrationsprojekt där hon hjälper utrikesfödda att komma in i det svenska samhället.

– Det är tur att det finns verksamheter som Bilda och personer som Miriam som brinner för att göra skillnad för människor. Vi i kommittén var väldigt överens om att Miriam är en värdig vinnare av det här stipendiet, säger Niklas Borg.

Detta stipendium är på 6 000 kronor.

Miriam Zwörner har ett stort kontaktnät i näringslivet och tack vare det har hon lyckats hjälpa många människor till ett första jobb, ofta ett sommarjobb i de gröna näringarna.

– Att få det här stipendiet är en uppmuntran i det viktiga arbete som vi gör, det betyder jättemycket för oss att vi uppfattas som en viktig spelare. Vi tycker att vi är viktiga men att andra också ser det betyder jättemycket för oss, säger hon.

Utdelningen av stipendierna sker vanligtvis vid kommunfullmäktiges sammanträde i december, men eftersom 2020 inte är ett vanligt år så hölls ceremonin på stadshusets trappa.

Hållbarhetsstipendierna är instiftade av Linköpings kommunfullmäktige. Pengarna kommer från Westman-Wernerska fonden. En kommitté med sex ledamöter har bestämt vem eller vilka som ska få stipendierna.

Motivering Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendiat 2020

REKO Linköping fungerar som en facilitator för försäljning av närproducerad mat via Facebook, och sköts av Inge Savelsberg, Brenda Hilding samt David Björkevik. Livsmedelsvarorna förbeställs via REKO:s Facebookgrupp, som i dagsläget har närmre 13 000 medlemmar, där producenterna lägger ut vad de erbjuder och konsumenterna kommenterar vilka produkter de vill beställa. Tack vare denna förhandsbeställning blir det inget matsvinn för producenterna, vilket är en insats för ett mer resurseffektivt samhälle. En gång per vecka samlas sedan producenter och konsumenter för en samordnad varuutlämning, vilket minskar transportbehovet och därmed även transporternas miljöskadliga utsläpp. Det faktum att denna verksamhet bygger på ideella krafter är fantastiskt och något som stipendiekommittén verkligen vill hylla. REKO Linköping har lyckats mycket bra i sin marknadsföring och har på så vis nått ut till många användare och skapat en hajp kring sin verksamhet. På detta sätt har REKO Linköping lyckats samla producenter från hela Östergötland till en pop-up marknadsplats för lokalproducerad mat där kundkretsen bara växer.

Motivering Linköpings kommuns mångfaldsstipendiat 2020

Miriam Zwörner är lärare, utvecklingsansvarig och projektledare på Bilda Gårdshuset och har ett mångårigt och personligt engagemang för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsfrågor. De flesta som deltar i de integrationsprojekt som Miriam initierat och leder är utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden och har liten eller ingen utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Det svenska samhällets ordinarie struktur för etablering och inkludering har visat sig passa denna grupp dåligt. En stor andel är också kvinnor som inte haft möjlighet till skolgång eller arbete i sina hemländer. Förutom att hitta verktyg för deltagarna att börja lära sig svenska och hur svenska samhället fungerar, har Miriam byggt upp ett kontaktnät i näringslivet som också möjliggjort för många att komma ut i praktik och sommarjobb, inte minst inom de gröna näringarna. Att hitta praktikplatser och sommarjobb i näringslivet kräver mycket arbete och att man lyckas med att bygga upp ett stort förtroende gentemot företagen. Här har Miriams hjärta och engagemang varit avgörande för att lyckas. Sommarjobb och praktik har för många deltagare varit första steget in i arbetslivet och under 2020 så har över 40 personer gått vidare till andra arbeten. Projektet och de sommarjobbare som deltagit har också bidragit till att lantbrukare i Östergötland kunnat säkra bemanningen i sina verksamheter under Coronapandemin. Det arbete som Miriam gör innebär stor skillnad för en av våra mest utsatta grupper i samhället, som annars skulle ha mycket dåliga förutsättningar till integration och inkludering i det svenska samhället. Miriams stora hjärta och engagemang över det normala är utan tvekan en avgörande faktor för de goda resultat som Gårdshusets verksamhet visar och hennes arbete bidrar tydligt till de ändamål stipendiet vill främja; mångfald, integration och jämlikhet.

Källa: www.linkoping.se