Linköping och Norrköping visar framtidens samhällsbyggnad på Business Arena
Linköping och Norrköping visar framtidens samhällsbyggnad på Business Arena

Linköping och Norrköping visar framtidens samhällsbyggnad på Business Arena

Resan mot framtiden har börjat för Linköping och Norrköping. Med Ostlänken står de starka städerna inför en spännande och expansiv utvecklingsperiod. De båda resecentrumen i städerna blir viktiga nav i regionen. Här planeras för vattennära boenden, arbetsplatser i nära anslutning till resecentrum och områden för rekreation, kultur och upplevelser.

I Linköping växer innerstaden över ån till Stångebro och i Norrköping byggs de gamla hamnkvarteren om. Mer om dessa spännande projekt och mycket mer presenteras av Linköpings kommun, Norrköpings kommun och East Sweden på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm 16-17 september.

Stadsbyggnadsprojekt, investeringsmöjligheter och nytänkande infrastruktur är i fokus under mässans dagar. Med hjälp av pedagogiska modeller som Urban Explorer Table och City Planner Offline visar de båda städerna hur framtidens samhällsbyggnad tar form med i aktuella stadsutvecklingsprojekt.

Seminarier under Business Arena med representanter från East Sweden:

Onsdag 16 september kl. 11:30: Samhällseffekter av höghastighetsjärnvägen

Under onsdagsförmiddagen är Joakim Kärnborg, kommundirektör Linköpings kommun, med i en paneldebatt om vilka samhällseffekter vi kan se av höghastighetsjärnvägen – infrastrukturen utmanas i och utanför städerna med Ostlänkens dragning.

Onsdag 16 september kl. 14:00 och 14:30: Vad väljer tillväxtregionerna att satsa på?

Under eftermiddagen tas två konkreta fall från både Linköping och Norrköping upp under ämnet Vad väljer tillväxtregionerna att satsa på? Först ut är Resecentrum med Michael Porath, utvecklingsansvarig för resecentrum i Norrköping, och det följs av en diskussion kring arenor i städerna, där Kristina Edlund (S), KS ordförande i Linköpings kommun, berättar mer om hur Linköping arbetar med kultur, idrott, ekonomi och stadsbyggnad.

Linköping och Norrköping visar sina idéer i East Sweden Lounge 10 A på plan 4.

Källa: www.linkoping.se