Linköping inte nöjda med förslaget
Webb2-Karta-forslag-dragning-stationsorter

Linköping inte nöjda med förslaget

– Trafikverket har redan sagt att en förbifart är en tekniskt dålig och samhällsekonomiskt olönsam lösning. En sådan är vi inte beredda att medfinansiera, så det blir en dyr affär för staten, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S)

– Vi ser detta som ett förhandlingsutspel, men att slutresultatet kan bli något annat. Med över 150 000 invånare är vi landets femte största kommunen och vårt passagerarunderlag behövs, säger Kristina Edlund (S).

Sverigeförhandlingen presenterade idag förslag på sträckningar och stationer för framtida höghastighetsbanor. Enligt Sverigeförhandlingen ska orterna mellan storstäderna i första hand få förbifarter, med anslutande bibanor till stationerna. För Linköping innebär förslaget i budet en bibana med stationsläge nära det nuvarande, samt att de nya perrongerna ska vara 420 meter långa för att de längre höghastighetstågen ska kunna stanna.

– Det positiva är att budet slår fast att vi ska ha en centralt belägen station med kapacitet att ta emot både höghastighetståg och regionaltåg

Kommunstyrelsens vice ordförande Paul Lindvall (M) utgår från att Sverigeförhandlingen kommer att få återkomma med ett nytt bud:

– Det är förvånande att Sverigeförhandlingen föreslår en lösning som har så stora nackdelar. Den måste komma tillbaka med ett alternativ som är bra för både resenärerna och för stadens utveckling. Vi är övertygade om att det finns bättre lösningar, säger Paul Lindvall (M).

– Ett positivt besked är att alla Ostlänkenkommunerna får stationer utmed banan. Det visar att vi har varit framgångsrika i vårt gemensamma och långsiktiga arbete. Det gör att Ostlänken ingår som en helhet i Sverigeförhandlingen, säger Paul Lindvall (M).

Källa: www.linkoping.se