You are currently viewing Linden köpcentrum firar 40 år och renoveras för 100 miljoner
Linden köpcentrum firar 40 år och renoveras för 100 miljoner

Linden köpcentrum firar 40 år och renoveras för 100 miljoner

Lundbergs investerar 100 mnkr i Linden Köpcentrum i Norrköping

– Vi vill vara en ledande utvecklare av hållbara stadsmiljöer. Vi tror på Norrköping och vill fortsatt vara delaktiga i stadens utveckling. Dagens kunder söker sig till city för upplevelse, umgänge och trivsel. Därför är det viktigt för oss att förstärka vårt serviceerbjudande och erbjuda Norrköpingsbon en attraktiv mötesplats i Linden, säger Christian Claesson, regionchef Öst och Affärsområdeschef Handel på Lundbergs.

Syftet med projektet är en uppgradering och marknadsanpassning av gallerian för att möjliggöra en utökad butiksmix och en attraktivare kundupplevelse. De planerade åtgärderna skapar effektiva butiksytor, mötesplatser med loungedelar samt en satsning på barnfamiljerna med en lekyta för barnen samt nya och lättillgängliga toaletter där även amningsrum inkluderas. Allt för att skapa en attraktiv kundupplevelse och höja servicegraden för besökaren.

– Vi ser positivt på utvecklingen av Norrköpings citykärna där efterfrågan för bostäder, kontor och handelsytor ökar. Med den positiva trenden känns den här satsningen på en galleria i citykärnan helt rätt. Vi har sett det tidigare i Stockholm, Göteborg och Malmö, men utvecklingen av regionstädernas cityhandel har inte varit lika offensiv, säger Christian Claesson.

– Efterfrågan på butiksytor i Norrköping city är stor från nya spännande koncept, säger Alexander Gil, kommersiell uthyrare hos Lundbergs. Den här uppgraderingen ger oss möjlighet att hitta rätt butiksmix och att krydda stadskärnan med nya aktörer.

Arbetet är indelat i två etapper där första delen står klar till julhandeln 2017 och andra etappen under 2018.

Källa: www.lundbergs.se