You are currently viewing Länsvinnarna av Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset har utsetts i Östergötland
Länsvinnarna av Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset har utsetts i Östergötland Foto: Sofia Persson

Länsvinnarna av Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset har utsetts i Östergötland

Vinnare av SKAPA-priset i Östergötland är Anna Fahlgren och Lasse Jensen för deras forskningkring individanpassad behandling vid cancer med hjälp av patienternas egna celler och embryon från zebrafiskar.

Anna Fahlgren: ”Bara en liten del av det cellprov som tas behövs för att skapa en minitumör i ett zebrafiskembryo. Tumörvävnaden planteras in i ett zebrafiskembryo som är bara några dagar gammalt och ännu inte räknas som djur. Embryot har inte hunnit få något eget immunförsvar och fungerar bara som värd för den mänskliga vävnaden. Eftersom zebrafiskembryon är genomskinliga och tumören färgas in med röda pigment går det att se tydligt hur den reagerar på olika läkemedel. Bara efter några dagar kan forskarna studera hur den krymper eller växer och om den sprids. Vi ser stora möjligheter att kombinera dagens genmutationsanalys med vår screening.”

Juryns motivering:”BioReperias banbrytande innovation kan minska cancerdödligheten och spara pengar i sjukvården. Små cancertumörer av patientens egna cancerceller skapas och placeras in i zebrafiskembryon. Dessa embryon kan använda för att testa vilket läkemedel som är mest effektivt hos varje enskild patient. Allt detta sker på endast 1 veckaistället för att patienten skall vänta i 4-6 månadermed stor oro och ångest.”

 

SKAPA-talang för unga innovatörer

Ytterligare en utmärkelse, SKAPA-talang för unga innovatörer, delades ut i syfte att inspirera och ge stöd åt innovatörer födda mellan 1989 och 1999. Vinnaren i Östergötlands län blev Felicia Bindekrans och hennes kollegor Nicklas Ericson och Joel Glemne som byggt upp Skira, en digital handelsplats för spannmål.

Felicia Bindekrans: ”Tidigare har enda sättet att jämföra priser på spannmål varit att kontakta respektive återförsäljare. På vår webbplats redovisas allt öppet och just transparensen är väldigt viktig. Det sparar både tid, pengar och oro och ger lantbrukarna mer tid att vara just lantbrukare. Det blir också kortare väg mellan säljare och köpare. Vi ser att transporterna minskar då varorna inte behöver gå via något lager. Tidigare har det kunnat vara så att spannmål köps från en gård och transporteras till ett storlager någonstans och när en gård i närheten av den första handlar körs spannmålet tillbaka. Med vårt system transporterar vi direkt mellan gårdarna.”

Juryns motivering: ” Skira AB har utvecklat en sajt där lantbrukare kan köpa och sälja spannmål. Det gör det möjligt för lantbrukare att öka sin lönsamhet genom att de på ett tryggt sätt kan handla direkt mellan varandra. Fler får möjlighet att leva på lantbruket vilket skapar en levande landsbygd och bevarar det landskap och natur vi är vana att se i Sverige.”

Juryn

Juryn för utnämnande av SKAPA-pristagarna i Östergötlands län 2019 består av fyra ledamöter från Almi, två från Länsstyrelsen, en från Linköpings universitet och en från Svenska Uppfinnareföreningen.

SKAPA-priset

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel och har delats ut i mer än trettio år. Syftet är att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. De 24 länsvinnarna får vardera 20 000 kronor från Almi Företagspartner och 10 000 kronor från Agne Johanssons minnesfond. Vinnaren av det nationella SKAPA-priset får 550 000 kronor.

SKAPA-talang för unga innovatörer födda 1989-1999

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling delas priset SKAPA-talang för unga innovatörer. Pristagarna på länsnivå får 10 000 kronor från Almi Företagspartner och 10 000 kronor från Stiftelsen SKAPA och för det nationella priset är den totala prissumman 250 000 kronor.

Källa: www.almi.se

Foto: Sofia Persson