You are currently viewing Krister Björkegren blir ny regiondirektör i Östergötland

Krister Björkegren blir ny regiondirektör i Östergötland

Krister Björkegren är civilekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar inom hälso- och sjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen.  De senaste nio åren har han verkat i Landstinget i Kalmar län som sjukhuschef för Västerviks sjukhus, utvecklingsdirektör och landstingsdirektör.

– Östergötland är ett län med fantastiska möjligheter, både när det gäller näringsliv, regional utveckling och hälso- och sjukvård. Jag är glad att ha fått förtroendet och ser fram emot utmaningen att som regiondirektör vara med och leda Region Östergötland in i framtiden, säger Krister Björkegren.

Regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) är glad och mycket nöjd med att ha kunnat rekrytera Krister Björkegren som ny regiondirektör.

– Krister Björkegren har gedigen erfarenhet av att leda och framgångsrikt driva utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård. Han har bred förankring i sjukvårdsregionen och har även arbetat med regionala frågor i samverkan med kommuner och andra aktörer.

Källa: www.regionostergotland.se