You are currently viewing Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation
Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation Bild:Josef Erixon, Norrköpings kommun

Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation

Med byggstarten av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken bara ett par år bort, går nu arbetet med Norrköpings nya centralstation och den stora stadsomvandlingen i centrala Norrköping in i ett nytt skede.

– Vi går nu in i operativt läge med detaljplanering, förprojektering och stora fastighetsaffärer. För att möta marknadens behov med tydliga kontaktytor och snabba beslutsvägar skapar vi en ny projektorganisation där vi kan prioritera resurser för arbetet, säger Kenneth Hagström chef för Next:Norrköping.

Flera stora utvecklingsprojekt samlas nu under kommunstyrelsen där ett nytt utskott har bildats som kommer att hantera övergripande strategiska frågor för stadsutveckling inom utvecklingsområdet samt infrastruktur och kollektivtrafik. Kikki Liljeblad (S) som är kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor blir ny ordförande.

– Norrköping står inför en gigantisk stadsomvandling med nya centrala stadsdelar, ny station och en helt ny järnvägsanläggning i centrala staden. Stora satsningar görs dessutom för godshanteringen med ny godsbangård och den nya godsjärnvägen Kardonbanan, utbyggnad av Norrköpings hamn och stora väginfrastrukturprojekt. I det nya utskottet kan vi få en bättre samordning och styrning kring alla stora projekt säger Kikki Liljeblad (S).

Kenneth Hagström som idag är vd för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling AB får ett utökat uppdrag och blir även chef för den nya projektorganisationen.

– Norra Staden Fastighetsutveckling har en fortsatt nyckelroll som ledande aktör i den långsiktiga stadsutvecklingen men får nu ett mer fokuserat och tydligt uppdrag i de tidiga skedena, säger Kenneth Hagström.

Målet är att omvandla Butängen till en del av Norrköpings innerstad. För den första etappen pågår just nu arbete med ett planprogram. Området beräknas kunna rymma minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

Namnet för den nya projektorganisationen blir Next:Norrköping som redan använts under ett par års tid för att kommunicera visionerna kring Norrköpings stadsutveckling med koppling till Ostlänken.

Källa: www.norrkoping.se