Kommunsamarbete gav vinst på Business Arena
Kommunsamarbete gav vinst på Business Arena

Kommunsamarbete gav vinst på Business Arena

Priset för Årets Lounge på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm gick i år till East Sweden och Norrköpings kommun tillsammans med Linköpings kommun. Priset delades ut i samband med mässans avslutning under torsdagen den 22 september 2016.

På mässan Business Arena samlas varje år ett stort antal ledande aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Linköping och Norrköping visade hur städerna ska växa i framtiden. Norrköping presenterade bland annat planerna för Inre Hamnen och utvecklingen kring Ostlänken med ett nytt resecentrum och en växande innerstad.

Kriterierna för bedömningen var bemötande av besökare, loungens funktion, hur pass stort intresse den väcker, hur budskapet visualiseras och vilka estetiska kvaliteter den har. Kristin Blomgren, Norrköpings kommun och Eva Ankarberg från Linköpings kommunala bolag Sankt Kors tog emot priset.

Juryns motivering:

”På ett inbjudande sätt har årets lounge väckt intresse för gränsövergående samarbeten.

Med ett professionellt bemötande visualiserar de sina framtidsplaner som engagerar och inspirerar. Därför har juryn valt att utse årets lounge 2016 till Linköping och Norrköpings kommun, East Sweden!”