Kom och lyssna till vilka jobb som uppstår i regionen när städerna satsar för Ostlänken!

Kom och lyssna till vilka jobb som uppstår i regionen när städerna satsar för Ostlänken!
Vår östsvenska region står inför den enskilt största infrastrukturinvesteringen som har gjorts i modern tid – Ostlänken! Det ger oss stora möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner.

Då byggandet tar fart ökar också efterfrågan på arbetskraft för övriga utvecklingsprojekt i och runt städerna längs med Ostlänken – bland annat i form av vägar, handelsfastigheter och bostäder.

East Sweden Infra Cluster har beställt en rapport som bedömer kompetensbehoven i samband med att städerna utvecklas och förändras när Ostlänken ska byggas.

Rapporten är nu klar och vi bjuder därför in till en träff för att presentera dess viktigaste delar. Det blir också diskussion, analys och kommentarer kring rapportens innehåll med olika berörda aktörer. Kom du också och lyssna och ställ de frågor du har!

Tid: 3 mars 2015 kl. 10:00 – 12:00 (fika serveras från kl. 09:30)
Plats: Linköpings Konsert & Kongress

Anmälan via denna länk.

Väl mött!

East Sweden Infra Cluster – ett samarbetsprojekt mellan Östsvenska Handelskammaren, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland samt Trosa kommun, Nyköpings kommun, Norrköpings kommun och Linköpings kommun

Läs hela inbjudan här: http://www.ostsvenskahandelskammaren.se/article.aspx?m=2333605&a=2980691