You are currently viewing Koching distributör av PulsAnalys
Koching distributör av PulsAnalys

Koching distributör av PulsAnalys

För att skapa och behålla goda resultat i arbetsgrupper handlar det både om att rekrytera rätt medarbetare och om att ge varje medarbetare rätt ledning och möjligheter att utvecklas i en roll som passar.

– PulsAnalys ska vara ditt bästa hjälpmedel vid rekrytering, grupp- och teamutveckling, säljutbildningar, utvecklingssamtal liksom vid olika typer av förändringsledning och personlig utveckling., säger Mikael Laweby, ägare av Koching AB. Valet av att samarbeta var enkelt. Det är ett enkelt och lättförståeligt analys att förstå. Det ett bra underlag för samtal i medarbetarsamtal, gruppdiskussioner mm.

– Det är jättekul att starta detta samaarbete med Koching, säger Mia Wernersson vd för PulsAnalys. Med Mikaels stora kunskap inom coaching av chefer och medarbetare kommer PulsAnalys bli ett bra komplement till Kochings verksamhet.

För vidare kontakt kontakta:

Mikael Laweby Koching AB, vd
0734-156514
info@koching.se

Mia Wernesson
PulsAnalys AB, vd
0706-762375
info@pulsanalys.se

Källa: www.koching.se