Kinda-Ydre sparbank i topp
Rekordår för Kinda Ydre Sparbank. Johan Widerström, Kinda-Ydre Sparbank,

Kinda-Ydre sparbank i topp

I Sverige finns 89 svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet per den sista december 2016 visar en sammanlagd soliditet på 5,70 %. Soliditet är ett mått på bankernas egna kapital i förhållande till balansräkningen. Ju mer eget kapital, desto mer motståndskraftig är banken vid kreditförluster. Landets fristående sparbanker är små, men finansiellt starka. Av landets 20 mest solida banker är 18 sparbanker. Sparbanken Lidköping, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är de tre mest solida bankerna i landet.

– Det innebär långsiktig trygghet för våra kunder. Vi har ekonomiska muskler att fortsätta utveckla den lokala marknaden, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Kinda-Ydre Sparbank kommer på en hedrande 12:e plats i Sverige. Sett till banker med bankkontor i Östergötland har Kinda-Ydre Sparbank allra högst soliditet med 23,55 %. På andra plats i länet kommer Åtvidabergs Sparbank med en soliditet på 14,96 %.

Topplistan över hur solida bankerna är i Östergötland

Kinda-Ydre Sparbank 23,55 % (soliditet)

Åtvidabergs Sparbank 14,96 %

Valdemarsviks Sparbank 12,73 %

Vadstena Sparbank 11,85 %

Swedbank AB 6,02 %

Landshypotek Bank AB 5,75 %

Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,38 %

Nordea Bank AB 5,26 %

Svenska Handelsbanken AB 5,19 %

Länsförsäkringar Bank AB 4,78 %

Fotnot: Topplistan visar banker med bankkontor i Östergötland. Siffrorna anger bankernas soliditet i procent. De fyra storbankerna har tillsammans en soliditet på 5,40 %.

Källa: Analysbolaget Westnova Management.