Kinda-Ydre Sparbank i topp bland östgötabanker

Kinda-Ydre Sparbank har fått ny anledning att fira. Detta efter att analysbolaget Westnova Management presenterat sin årliga mätning av soliditeten i svenska banker. Skillnaderna mellan landets 90 banker visar sig vara mycket stora – till fördel för de små sparbankerna gentemot storbankerna.

Årets mätning av bankernas soliditet per den sista december 2017 visar en sammanlagd soliditet för bankerna på 5,92 %. Soliditet är ett mått på bankernas egna kapital i förhållande till balansräkningen. Ju mer eget kapital, desto mer motståndskraftig är banken vid kreditförluster.

Landets fristående sparbanker är små, men finansiellt starka. Av landets 20 mest solida banker är 16 sparbanker. Kinda-Ydre Sparbank kommer på en hedrande 12:e plats i Sverige. Sett till banker med bankkontor i Östergötland har Kinda-Ydre Sparbank allra högst soliditet med 22,42 %. På andra plats i länet kommer Åtvidabergs Sparbank med en soliditet på 15,11 %.

– Vi är mycket stolta och glada över att vara i topp i Östergötland. Kinda-Ydre Sparbank gjorde ett starkt resultat 2017. Att vi är finansiellt starka är bra för alla. Det innebär en styrka och trygghet för kunderna och för hela bygden. Vi är till för våra kunder och ingen annan, säger Johan Widerström.

En förklaring till Kinda-Ydre Sparbanks starka soliditet är att man inte har några aktieägare att ge utdelning till. Vinsten som genereras används i stället till att utveckla och stärka den lokala sparbanken och på så sätt göra mesta möjliga nytta för kunderna.

– Det är extra roligt med den fortsattakundtillströmning vi har över hela verksamhetsområdet, som omfattar Kinda, Ydre och Linköpings kommun, tillägger Johan Widerström.

10 i topplistan över hur solida bankerna är i Östergötland

  1. Kinda-Ydre Sparbank 22,42 % (soliditet)
  2. Åtvidabergs Sparbank 15,11 %
  3. Valdemarsviks Sparbank 12,24 %
  4. Vadstena Sparbank 11,61 %
  5. Landshypotek Bank AB 6,86 %
  6. Swedbank AB 6,04 %
  7. Nordea Bank AB 5,73 %
  8. Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,62 %
  9. Svenska Handelsbanken AB 5,12 %
  10. Länsförsäkringar Bank AB 4,54 %

Fotnot:Topplistan visar banker med bankkontor i Östergötland. Siffrorna anger bankernas soliditet i procent. De fyra storbankerna har tillsammans en soliditet på under 6 %.

Källa: Analysbolaget Westnova Management och Kinda-Ydre Sparbank