You are currently viewing Johan Palsgård från Vadstena ny styrelseordförande för Östsvenska Handelskammaren
Johan Palsgård från Vadstena ny styrelseordförande för Östsvenska Handelskammaren

Johan Palsgård från Vadstena ny styrelseordförande för Östsvenska Handelskammaren

Johan Palsgård från Vadstena ny styrelseordförande för Östsvenska Handelskammaren

Vid Östsvenska Handelskammarens årsmöte den 20 april utsågs Johan Palsgård från Vadstena till styrelseordförande. Han har en mångårig bakgrund som diplomat och tjänsteman på UD och arbetar i dag som vd för Jönköping University Enterprise. 

Östsvenska Handelskammarens nye styrelseordförande Johan Palsgård har både juristexamen och studerat statsvetenskap vid Uppsala universitet. Men han är mest känd från sin bakgrund på den internationella arenan där han arbetat som diplomat och tjänsteman på Utrikesdepartementet i många år. Där ansvarade han även för handels- och näringspolitiska frågor kopplade till Brexit men hade även tjänster inom säkerhetspolitiken, EU-frågorna samt bistånds- och globala frågor.

  • Det känns roligt att i min roll som styrelseordförande få bidra till Handelskammarens viktiga arbete och på så sätt ge tillbaka till min hemregion, inte minst i denna turbulenta tid i vår omvärld. Jag hoppas och tror att mina erfarenheter, kunskaper och mitt kontaktnät, såväl nationellt som internationellt, kan komma Handelskammaren till nytta, säger Johan Palsgård.

Palsgård är sedan 2020 vd för Jönköping University Enterprise och driver även sitt eget bolag hemma i Vadstena med lantbruksinriktning och fastighetsförvaltning. Johan har mångårig erfarenhet av såväl svensk myndighetsstyrning som internationellt och svenskt styrelsearbete.

  • Kompetensen som finns hos Östsvenska Handelskammaren tror jag kommer bli allt viktigare för medlemsföretagen och den region som Handelskammaren representerar. Jag ser fram emot att stötta vår kompetenta personal och organisation i min roll som ordförande. Det finns ett starkt näringsliv här med såväl nationell- som internationell betydelse som skapar arbetstillfällen. Samverkansfrågor tycker jag är särskilt prioriterat då vi tillsammans, företag, myndigheter, politiska beslutsfattare och andra samhällsaktörer är de som skapar en konkurrenskraftig och attraktiv region, säger han.

Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér välkomnar medlemsorganisationens nya styrelseordförande och menar att Palsgård kommer att kunna bidra med värdefull kompetens, inte minst kopplat till internationell handel och opinionsarbete.

  • Med Johans kontaktnät och erfarenheter stärker vi ytterligare Handelskammarens förmåga att företräda företagen i vår region såväl regionalt som nationellt och internationellt, säger Simon Helmér.

Johan Palsgård tar över ordförandeskapet efter Karin Ljungmark Malmström som lämnar sin post efter sex år i Handelskammarens styrelse.

  • Det är med varm hand som jag lämnar över ordförandeskapet för denna fantastiska handelskammare till Johan. Vi har under i utmanande tider lyckats genomföra stora projekt och spännande satsningar och jag är övertygad om att Johan med sin erfarenhet och kompetens kommer att ta detta vidare med stor framgång, säger Karin Ljungmark Malmström.

Källa:ostsvenskahandelskammaren.se