Ja till akvedukt i Söderköping
akvedukt_bergs_slussar

Ja till akvedukt i Söderköping

Man har under året undersökt om en akvedukt skulle kunna vara ett lämpligt alternativ för båttrafikens passage på Göta kanal. Utredningen är nu klar och den visar att en akvedukt är det mest hållbara alternativet, både för ekonomin och för miljön. Den ger också minst störningar för trafiken på E22 och sannolikt även för båttrafiken på kanalen.

Vad innebär det nya beslutet?

–  Det betyder att vi arbetar vidare med en akveduktlösning för kanalpassagen, säger Peter Linnskog, samhällsplanerare, Trafikverket, Region Öst. Att bygga akvedukten är en större investering än de alternativ vi tidigare undersökt, men det kommer att löna sig på fyrtio års sikt. Kostnaderna för drift och underhåll blir så mycket lägre och samhällsekonomiskt räknar vi hem en hel del vinster i och med att vi slipper stopp i trafiken.

Ny trafikplats norr om kanalen undersöks
Inom ramen för projektet tittar vi också på möjligheten att bygga en fullvärdig trafikplats vid Klevbrinken, norr om kanalen.

Flyttad sträckning – bättre för miljö och kultur
Den södra anslutningen av Skärgårdslänken, som förbinder nya E22 med väg 210 mot S:t Anna, till ny sträckning flyttas. Det innebär mindre påverkan på odlingslandskapet och lokala kulturvärden. Dessutom slipper Braberg gård få sina ägor uppdelade av en väg.

När kan bygget starta?
Trafikverket tar nu fram vägplanen. Projektet förskjuts omkring ett halvår framåt i och med det nya beslutet. Planen ska fastställas innan Trafikverket kan börja bygga.

– Bygget av förbifarten kommer troligen i gång 2020, säger Jonas Danielsson, som är projektledare för Förbifart Söderköping.

 

källa:www.soderkoping.se

Close Menu
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com