Invisense blev vinnare av Sveriges största uppfinnarpris
Invisense blev vinnare av Sveriges största uppfinnarpris. Innovatörerna Björn Garplind och Anders Friberg tog emot priset av stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand.

Invisense blev vinnare av Sveriges största uppfinnarpris

SKAPA-priset på 500 000 kr delas i år ut till Björn Garplind och Anders Friberg för deras innovation av passiva tunna fuktsensorer med tillhörande handskanner och datalagring i molnet och funktioner som möjliggör avläsning av relativ fuktighet inuti konstruktioner utan förstörande åtgärder. Invisense är ett LEAD-bolag och de tunna fuktsensorerna har utvecklats i nära samarbete med byggbolag och är sprunget ur forskning vid Linköpings Universitet och RISE Acreo.

Priset delades ut av stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand under SKAPA Innovationsgala på Tekniska Muséet i Stockholm 9 november.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Samhällets kostnader för fuktrelaterade skador i byggnader är höga och kan förväntas öka i takt med ökat byggande, snabbare byggtakt, prispress och mer komplexa konstruktioner. Metoden kan drastiskt minska kostnader för fastighetsägare, försäkringsbolag och samhället i övrigt för uppkomna skador. Det kan dessutom leda till kvalitetsförbättring i branschen och minska människors oro över att bo i sjuka hus säger Minoo Akhtarzand ordförande stiftelsen SKAPA.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnarföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. SKAPA-priset delas ut för att lyfta fram, stödja och hedra Sveriges bästa innovatörer och uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden

Läs mer om priset, juryns motivering och hedersomnämnande på www.stiftelsenskapa.se

Källa: www.tekniskamuseet.se