Invigning av SICS Digital Health Lab i Norrköping

Invigning av SICS Digital Health Lab i Norrköping

PRESSINBJUDAN

2 februari 2015

Kom på invigningen den 11 februari och få en inblick i en spännande framtid, där vård- och omsorgsarbetet får en alltmer betydelsefull digital dimension till nytta och glädje för alla. Förutom de personliga vinsterna för framtidens vårdtagare, leder digitaliseringen till att nya möjligheter öppnas för både akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Tid: Onsdag den 11 februari kl. 11:30–13:00 inkl. lunch

Plats: Gröna rummet, plan 4, Kåkenhus, Campus Norrköping, Bredgatan 33, Norrköping

Program

 • Forskning och utveckling för en hållbar framtid
  Christer Norström, VD och Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef eHälsa, SICS Swedish ICT
 • Hälsans nya verktyg in i framtiden – vad händer nu?
  Mona Jonsson, HNV/ SICS Swedish ICT
 • Testmiljö Norrköping – en unik resurs i regionen
  Anders Carlsson, SICS Swedish ICT
 • The BioCom Lab – den uppkopplade kroppen
  Magnus Berggren, Linköpings universitet och Göran Gustafsson, Acreo Swedish ICT
 • Invigning av Digital Health Lab
  Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
 • Mingellunch

För mer information:

Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health Lab och affärs-och innovationsområdet eHealth

070 519 04 91
pos@sics.se

För anmälan:

Media är välkomna att delta. Vänligen anmäl om lunch önskas:

Camilla Neve, kommunikatör, Hälsans nya verktyg och SICS Swedish ICT
072-54 65 116
camilla.neve@sics.se

————————————————————————————–

Affärs- och innovationsområdet eHälsa på Swedish ICT

Krav kommer att ställas på lättillgänglig och kvalitetssäkrad information, ihopkopplade system, interaktiva tjänster och ökad delaktighet i paradigmskiftet där allt mer vård och omsorg sker utanför institutionerna. Swedish ICT möjliggör innovationer som ökar tillgänglighet, delaktighet och livskvalitet baserat på IKT med människan i fokus.

————————————————————————————–

Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg har under 10 års tid varit en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttat utvecklingen av nya tekniska lösningar inom vård, omsorg och äldreliv. Från den 1 januari 2015 är Hälsans nya verktyg en oberoende aktör i SICS Swedish ICT och samarbetar med institutets nya labb, Digital Health Lab. Med denna etablering får Region Östergötland stora möjligheter att spela en viktig roll i det nationella och internationella innovationsarbetet inom eHälsoområdet.

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.