You are currently viewing Invigning av ny rymdfabrik hos RUAG Space i Linköping
Invigning av ny rymdfabrik hos RUAG Space i Linköping

Invigning av ny rymdfabrik hos RUAG Space i Linköping

Invigning av ny rymdfabrik hos RUAG Space i Linköping

Ett projekt där drygt 800 satelliter ska placeras i omloppsbana, och som innebär ett paradigmskifte i vår digitala vardag när den fiber vi i dag gräver ner i marken flyttas till rymden. På en högteknologisk global marknad och i stenhård kommersiell konkurrens flyttar RUAG Space ständigt fram positionerna. Aktörer som Nasa och ESA vänder sig gång på gång till Sverige och Linköping för att köpa kritiska system till sina missioner i rymden.

– Vi har idag ett stort mycket tryck från våra kunder på en global rymdmarknad i tillväxt. Vi började byggnationen för nästan exakt ett år sedan. Att vi nu kan stå med en färdig och skräddarsydd rymdfabrik enligt denna tidplan är mycket viktigt för vår fortsatta utveckling här i Linköping. Vi kan nu fortsätta att ta nya affärer och anställa ny personal i enlighet med vår affärsplan och räknar med att passera en omsättning på 300 MSEK redan i år, säger Jörgen Remmelg, Verksamhetschef på RUAG Space I Linköping.

Invigningen förrättades av Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg och Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson.

Källa: www.ruag.com