You are currently viewing Internationella affärer för Edeva
Foto: Henrik D. Meyer

Internationella affärer för Edeva

Linköpingsföretaget Edeva, som bland annat tillverkar och säljer det aktiva farthindret Actibump, har under året gjort flera affärer med andra länder. Actibump finns numera på Island, på två platser i Norge och ska installeras i Danmark under vintern. På Island och i Danmark är det deras statliga väghållare som har köpt Actibump, motsvarigheten till svenska Trafikverket. I Norge är det en region och en kommun som har köpt. I Bergen har systemet varit igång i snart två år men i Halden startade det alldeles nyligen och platsen ligger vid en skola.

– Det är ett område med ganska mycket trafik. Det er många bilister som ska till jobbet i närområdet och det är yrkeschaufförer som kör gods, säger avdelningschef gata Jan-Erik Hansen i Halden kommune.

– Våra trafikmätningar visar dessvärre at 80-90 procent av de som kör förbi, kör for fort. När det ligger en skola på båda sidor av vägen, blir det ännu viktigare att köra försiktigt här. Därför använder vi nu en ny lösning som ska göra det till ett tryggt område för alla, fortsätter han.

Under sommaren driftsattes den första installationen på Island, i Vegagerðins vägnät – motsvarigheten till svenska Trafikverket.

Platsen på Island ligger i Ólafsvík på västra sidan av landet.

  • Den primära anledningen till att vi ville installera Actibump på den platsen var att vi hade höga hastigheter och kommunen hade tagit kontakt med Vegagerðin om att hitta en lösning, säger Katrín Halldórsdóttir, ingenjör på Vegagerðin.
  • Det är en känslig plats med en skola, simhall och sportfält i närheten av en huvudväg som går rakt igenom staden. Det går mycket genomfartstrafik och mycket godstransporter där och därför kunde vi inte bygga något traditionellt farthinder. Det enda andra alternativet hade varit att designa om gatan helt, vilket hade kostat mycket, mycket mer.

Även i Danmark är det är den statliga väghållaren som är kunden, Vejdirektoratet, och de kommer att installera Actibump på tre platser på en och samma gång.

  • Vejdirektoratet ser det här som en jättebra lösning till platser där det är viktigt med både trafiksäkerhet och framkomlighet, platser där vi har svårt att hitta andra åtgärder som passar, säger Maria Lønsmand Sande på Vejdirektoratet.
  • Därför har vi valt att, i en första omgång, installera Actibump på tre platser för att utvärdera resultatet och se på vilka regeländringar som kan behövas för en potentiell större utrullning.

För Edeva betyder det här mycket. Produkten Actibump har en världsmarknad

  • Att vi expanderar internationellt, och framförallt i Norden, är ett tecken på hur bra det har fungerat med Actibump i Sverige, säger David Eskilsson, VD på Edeva.
  • Systemet har ju många effekter. Actibump underlättar omställningen mot mer aktiv mobilitet och en snabbare och mer bekväm kollektivtrafik, något som också är bra för miljön.

 

Om Actibump

Huvudsyftet med Actibump är att ge ett jämnt trafikflöde i en säker hastighet och det åstadkoms genom ett nedåtgående aktivt farthinder som bara aktiveras av de som kör för fort. I utgångsläget, och för alla som kör i rätt hastighet, ligger Actibump plant med vägbanan. Actibump levererar också stora mängder data om trafiken till kunden genom mjukvaruplattformen EdevaLive. Via EdevaLive levereras också miljörelaterad data. Det finns ca 80 Actibump installerade, främst i svenska kommuner, på flera platser i Trafikverkets vägnät, på Öresundsbron, i Australien, i Norge och på Island och snart i Danmark.

Källa: www.edeva.se