You are currently viewing Interaktiv 3D-visualisering av djurens inre – nytt samarbete skapar unikt utbildningsmaterial om djurs anatomi

Interaktiv 3D-visualisering av djurens inre – nytt samarbete skapar unikt utbildningsmaterial om djurs anatomi

Med hjälp av datortomografi är det möjligt att fånga in tredimensionella bilder av djurs insida. Denna teknik har historiskt använts framförallt för diagnostik inom det kliniska arbetet på veterinärkliniker och sjukhus. Genom ett nytt samarbete mellan Sveriges största smådjurssjukhus Blå Stjärnan och visualiseringsföretaget Interspectral kommer detta material även göras tillgängligt för utbildning på alla nivåer.
– Som stiftelseägt djursjukhus har vi möjlighet att investera i teknik och utbildning som för diagnostik och behandlingsmetoder framåt. Genom samarbetsavtalet med Interspectral och deras programvara Inside Explorer får vi tillgång till helt nya dimensioner i diagnostiken och vi kommer att kunna förstå olika sjukdomsprocesser bättre hos olika djurslag, säger Björn Åblad, veterinär och klinikchef för Medicinkliniken på Blå Stjärnans Djursjukhus och fortsätter: Inside Explorer kommer också att vara ett värdefullt verktyg i dialogen med djurägare gällande framtida behandlingsalternativ för våra patienter.

Med hjälp av Inside Explorer, Interspectrals visualiseringsmjukvara, blir det möjligt för djurägare, studenter och specialister att virtuellt utforska våra vanligaste husdjur i 3D. Lager för lager kan hud, muskler, organ och skelett friläggas och användaren kan utforska och lära sig mer om djurets anatomi och vanliga skador.
– Samarbetet blir startskottet för oss nu när vi kan erbjuda Inside Explorer för utbildning av såväl specialister på hög nivå som för naturvetenskapliga studier på alla utbildningsstadier. Att dessutom få möjlighet att visa upp något av de allra käraste vi har i form av våra husdjur och på så sätt lära oss mer om dem, ligger oss extra varmt om hjärtat”, säger Louise Lennersten, VD på Interspectral

Materialet kommer göras tillgängligt för vetenskapscenters, skolor och andra miljöer där ökad kunskap om smådjur kan vara en del av undervisning eller annat lärande. Först ut blir Universeum i Göteborg, ett av Sveriges främsta publika vetenskapscenter, som under våren kommer lansera ett stort interaktiv visualiseringsbord där besökare virtuellt kan utforska djuren.

– Inside Explorer är ett fantastiskt verktyg för att på ett underhållande sätt, med vetenskaplig visualisering skapa intresse, förståelse och lärande för våra gäster. Konceptet är i sig själv så pedagogiskt och intuitivt att man lockas till att utforska på egen hand. På Universeum kommer våra gäster att kunna utforska både djur och människa och vi hoppas att tillsammans med Interspectral kunna utveckla fler roliga och intressanta koncept för Inside Explorer.” Håkan Sigurdsson, Vetenskaplig ledare, Universeum

Källa: Interspectral