Image Systems erhåller en stor order från Finland
Image Systems tar en stor order från Finland

Image Systems erhåller en stor order från Finland

Image Systems erhåller en stor order från Finland

Leverans och driftsättning är planerad till slutet av 2018.

– Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Isojokis strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar, säger Johan Friberg, vd för Image Systems.

RS-XRay är en unik mätanordning som möjliggör mätning av timmerkvaliteten och rätt diameter under barken i en online-process. Med systemet kan man optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. RS-3DLogScanner kan mäta timmerstockens faktiska form, även med äldre timmersortering som säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen.

Källa: www.imagesystemsgroup.se