Idag tillträder Tekniska verkens nya ordförande Rebecka Hovenberg
Bild: Rebecka Hovenberg, ny styrelseordförande i Tekniska verken i Linköping.

Idag tillträder Tekniska verkens nya ordförande Rebecka Hovenberg

Rebecka Hovenberg är biolog med inriktning mot företags miljöarbete och har bland annat läst kurser i livscykelanalys, miljöledningssystem och material i kretslopp. Hon har arbetat som miljökonsult i 10 år med erfarenhet från exempelvis energibranschen, avfallsbranschen och fastighetsbranschen. Under 7 år har hon varit politiskt aktiv för Miljöpartiet i Linköping och suttit i Bygg- och miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Nu är hon kommunalråd (MP) med ansvar för miljöfrågor.

– Jag ser Tekniska verken som en ledande aktör och fantastisk förebild i arbetet att bygga en resurseffektiv region. Många i samhället pratar idag om cirkulär ekonomi och Tekniska verken visar vad det kan innebära i praktiken. För mig är Tekniska verken “lite snack och mycket hockey”, säger Rebecka Hovenberg.

Rebecka Hovenberg brinner framförallt för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle och tycker att den viktigaste miljöfrågan är att minska världens klimatpåverkan.

– Vi hälsar Rebecka välkommen som ny ordförande i Tekniska verken. Rebeckas bakgrund som biolog och hennes gedigna bakgrund inom miljöområdet, kommer att tillföra styrelsen och koncernen kompetens som passar väl in i vår framtidsvision att bygga “världens mest resurseffektiva region”. Samtidigt som vi välkomnar Rebecka vill vi också passa på att tacka Nils Hillerbrand för hans tid som ordförande i Tekniska verken. Jag har som vd fått ta del av Nils stora engagemang när det gäller ordförandeuppdraget och vill önska honom lycka till i hans nya civila karriär, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

Källa: www.tekniskaverken.se