Hur ska Butängen och Johannisborg se ut i framtiden
Hur ska Butängen och Johannisborg se ut i framtiden. Illustration: Norrköpings kommun

Hur ska Butängen och Johannisborg se ut i framtiden

Hur ska Butängen och Johannisborg se ut i framtiden?

Sedan tidigare finns en fördjupning av översiktsplanen för Södra Butängen som antogs 2010. Planen har varit en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsdelen. Under vintern kommer det att bli klart hur och var Ostlänken ska byggas i centrala Norrköping vilket ger förutsättningar för att mer detaljerat börja planera för den nya stadsdelen.

– Vi har skissat på strukturen i Butängen tidigare, men det har inte behandlats formellt ännu. I och med att vi nu gör ett planprogram kommer vi att ha samråd viket innebär att medborgare, företagare och andra instanser får tycka till innan politikerna kommer att fatta beslut framöver, säger Josef Erixon, projektledare för Norrköpings nya resecentrum.

I planområdet ingår även Johannisborg som i framtiden ska bli en stadspark.

– Johannisborg ser vi som en blivande stadspark i dignitet med Folkparken och Vasaparken. Parken blir ett viktigt rekreationsområde för framtidens invånare i både Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköpings invånare och besökare, säger Martin Heidesjö, planarkitekt.

Planprogrammet ska vara färdigt under senare delen av 2017. Därefter påbörjas arbetet med detaljplaner för de olika kvarteren. Arbetet med detaljplanerna kommer att samordnas med trafikverkets järnvägsplan med målsättningen om att alla planerna som berör Ostlänken ska vara klara 2019.

Källa: www.norrkoping.se