Högupplösta 3D-utskrifter på ditt skrivbord
wematter

Högupplösta 3D-utskrifter på ditt skrivbord

Framtidsplanen är att flytta produktionen av komplexa plastprodukter till kontoret med hjälp av en egenutvecklad 3D-skrivare som sammanfogar pulver med laser på ett nytt sätt. Ett problem med 3D-skrivare är att de kräver en omfattande materialhantering av överskottspulver. Wematters utvecklingsteam har forskat fram en ny metod för att ta hand om och återvinna pulver i laserbaserade 3D-skrivare. Wematters innovation gör det möjligt att flytta in produktionen, av 3D-utskrifter med hög precision och hög hållfasthet, till kontoret.

– För oss innebär det här att vi kan realisera det vi sett fungera i vårt labb och göra det tillgängligt för våra kunder, säger Robert Kniola, VD, Wematter.  

Den utlysning Wematter har sökt hos Vinnova heter ”Innovation i Företag” och riktar sig till innovativa utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential. Målet med utlysningen är att bidra till att kunna ge stöd till projekt i tidiga utvecklingsskeden, där det är svårt att finna privat finansiering. Det var över 700 ansökningar som kommit in till Vinnova, som har behandlade av branschkunniga experter och runt 100 har blivit beviljade innovationsstöd.

Wematters projekt blev beviljat främst för att:

Ansökan avser en unik produkt med stor internationell marknadspotential i flera olika marknadssegment med en komplex teknisk lösning som kan hanteras av det kompetenta teamet.

Bidraget innebär att Wematters utvecklingsteam under hösten kommer att ta fram ett komplett system, för framställning av 3D-utskrifter med hög precision och hög hållfasthet i samarbete med ett antal utvalda pilotkunder.

Källa:www.lead.se