You are currently viewing Heimstaden Bostad köper fastigheter av Stångåstaden
Heimstaden Bostad köper fastigheter av Stångåstaden. Bild: Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden (till vänster) och Patrik Hall, vd Heimstaden. Foto: Crelle

Heimstaden Bostad köper fastigheter av Stångåstaden

Heimstaden Bostad köper fastigheter av Stångåstaden

Fastighetsbeståndet utgörs nästan uteslutande av bostäder och studentbostäder med en uthyrningsbar yta om totalt 60 216 kvm och det underliggande fastighetsvärdet efter avdrag för latent skatt uppgår till 890 mkr. Affären innebär att Linköping får en ny stark fastighetsaktör på marknaden. Från Stångåstadens sida har det varit ett krav att köparen inte ska vara etablerad i Linköping idag. Anledningen till försäljningen är att Stångåstaden vill stärka ekonomin och minska lånen. Det betyder att bolaget kan fortsätta hålla en hög investeringstakt för såväl nyproduktion som förvaltning av befintliga fastigheter.

– Linköping får en ny stor aktör som både kan förvalta bostäderna de förvärvat och bidra till att bygga bort bostadsbristen i Linköping, säger Elias Aguirre, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och kommunalråd Linköping kommun.

– Stångåstaden bygger mycket nya bostäder och ligger på rekordnivå just nu. Det anstränger Stångåstadens ekonomi hårt. Försäljningen minskar lånen och säkerställer en stabil ekonomi. Detta möjliggör att Stångåstaden kan fortsätta hålla en hög takt i att bygga nya bostäder samtidigt som det är en hög kvalitet på kundservice och förvaltning av befintliga bostäder, säger Jan Österlind, ordförande i Stångåstaden.

– Vi har ställt höga krav på att köparen ska vara långsiktig och ha en bra idé med sin förvaltning för att bidra till att utveckla Linköping, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. Det är oerhört viktigt att hyresgästerna kan känna sig trygga med att dom får en lyhörd hyresvärd med fokus på kunderna.

– Vi är hedrade och tacksamma för den tillit Stångåstaden visat oss i och med detta förvärv. Stångåstaden har förvaltat fastigheterna med mycket hög kvalitet och med nöjda kunder och vi förpliktigar oss att föra denna tradition vidare in i framtiden samt som samhällsaktör aktivt bidra till Linköpings fortsatta utveckling, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

 

Heimstaden tar formellt över fastigheterna den 2017-11-01. Heimstaden äger över 21 000 lägenheter och har cirka 200 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö. De kommer att öppna kontor i Linköping.

 

De hus som ingår i affären finns i Ryd, Berga (Hovetorp) och Lambohov:
Mårdtorpsgatan 17-23  (udda nr)
Mårdtorpsgatan 9-15   (udda nr)
Mårdtorpsgatan 1-7   (udda nr)

Rydsvägen 166-192 (jämna nummer)
Rydsvägen 152-164 (jämna nummer)
Ryds Allé 1-21 (udda nr)

Hovetorpsgatan 2-50
Hovetorpsgatan 1-3 (Parkeringar)

Lantmannagatan 1-103 (udda nr)
Lantmannagatan 2-120 (jämna nr)

 

Bild: Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden (till vänster) och Patrik Hall, vd Heimstaden.

Källa: www.stangastaden.se

Foto: Crelle