You are currently viewing Han ska marknadsföra East Sweden
Han ska marknadsföra East Sweden. Erik Nellmark blir marknadsföringsansvarig för East Sweden

Han ska marknadsföra East Sweden

East Sweden är ett varumärke som används för att profilera Östergötland och attrahera besökare, invånare och företag till regionen. Det övergripande uppdraget att marknadsföra East Sweden har Region Östergötland, som driver arbetet i nära samarbete med bland annat näringslivet, regionens kommuner, Linköpings universitet och Östsvenska handelskammaren. För att skapa ytterligare kraft i arbetet tillsätter Region Östergötland nu Erik Nellmark som ny marknadsföringsansvarig. Han kommer närmast från posten som marknadsansvarig för Linköpings näringslivsbolag Nulink.

– Erik Nellmark är helt rätt person för det här jobbet och jag är mycket nöjd att han kommer in i arbetet med East Sweden, säger Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland.

– Erik Nellmark har ansvarat för platsmarknadsföring av både kommun och näringsliv i Linköping och vet vad det här uppdraget innebär. Han har en stabil förankring bland alla aktörer i regionen och är känd för att leverera bra resultat.

Erik Nellmark har en bakgrund som bland annat projektledare, producent och marknadsförare. Som marknadsansvarig för det kommunala bolaget Nulink har han arbetat nära näringslivet, något han tror är till nytta när han nu tar sig an en liknande roll för East Sweden.

– Jag är van att arbeta i gränslandet mellan politik och näringsliv och hitta former för samverkan, säger han. Det ska bli väldigt roligt att få arbeta med det regionala varumärket för att locka investerare, besökare och kompetens till vår fantastiska region.

Under förra året togs en varumärkesstrategi för East Sweden fram och Erik Nellmark ser fram emot att få driva arbetet vidare och göra verkstad av de strategier som finns.

– Vi har så mycket som är intressant i Östergötland, säger han. Det gäller att hitta det som är unikt och lyfta det i kommunikationen. Jag tror att vi måste lyfta blicken och se på vår region ur ett bredare perspektiv och i ett större sammanhang.

– Det här är en av de hetaste tillväxtregionerna i Sverige och att få vara med och bidra i marknadsföringen av den regionen känns oerhört spännande.

Källa: www.regionostergotland.se