You are currently viewing Hållbarhetsfrågor i dubbel bemärkelse när  Stadsmissionen och Envima går in i samarbete
Bild: Sanna Detlefsen och Anna Axelsson

Hållbarhetsfrågor i dubbel bemärkelse när Stadsmissionen och Envima går in i samarbete

Envima och Stadsmissionen har länge befunnit sig i varandras nätverk och haft dialog då båda brinner för hållbarhetsfrågor. Nu blir Envima partnerföretag till Stadsmissionen.

Samarbetet utgörs av att Envima tillhandahåller sin kompetens inom miljö- och hållbarhetsområdet för att stötta Stadsmissionen på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Samtidigt hoppas de engagera fler att fokusera på sitt hållbarhetsarbete.

– För oss är samarbetet med Stadsmissionen ett sätt att visa hur hållbarhetsarbetet fungerar i praktiken, och att använda vår kompetens för att stärka Stadsmissionen känns fantastiskt roligt och spännande. Vi ser också fram emot att lära oss mer om det arbete Stadsmissionen gör inom social hållbarhet och självklart få fler företag och organisationer att tänka hållbarhet, säger Anna Axelsson, VD Envima

Envima arbetar brett med miljö- och hållbarhetsfrågor, och har gjort det under de senaste 20 åren, med ett brett kundnätverk över hela landet. Stadsmissionen kompletterar Envima genom att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor för att skapa ett mänskligare samhälle genom professionellt socialt arbete. Tillsammans kan Stadsmissionen och Envima bemöta aktörers önskemål om att utöka sitt arbete inom miljö- och hållbarhetsfrågor men även sitt CSR-arbete.

– Att Stadsmissionen arbetar med social hållbarhet är inget nytt. Men med hjälp av Envimas expertis ska vi nu se över och tänka nytt kring hur vi arbetar med andra hållbarhetsfrågor inom organisationen. Genom ett samarbete hoppas vi även inspirera andra och tillsammans kunna skapa ökat engagemang för hållbarhetsfrågor i Östergötland, säger Sanna Detlefsen, direktor på Stadsmissionen i Östergötland

Källa: www.envima.se