Hallå där, Anita Jernberger…

Hallå där, Anita Jernberger…

Vilka är dina intryck av det första mötet?

– En av ledamöterna sa till mig efteråt att det var ett varmt klimat i nämnden, vilket var roligt att höra. Jag tycker också att det genomsyrades av en öppenhet och en ödmjukhet. Många av ledamöterna har tidigare suttit i Regionförbundets Östsams styrelse och kommer in i den nya nämnden med en stor kompetens. Detsamma gäller tjänstemännen som arbetar med de här frågorna och som kommer att kunna förse oss med bra beslutsunderlag.

Hur ska nämnden ta sig an de här frågorna?

– Det är ett stort och brett arbetsfält att sätta sig in i och vi kommer att behöva begränsa och fördjupa oss inom olika områden för att få kraft att utveckla dem. Nämnden ska inte bara vara med och starta projekt utan också följa frågorna tills de är genomförda och utvärderade. Det första område som vi djupdyker i är att arbetet med att ta fram en ny kultursamverkansplan som kommer att få betydelse för lång tid framåt.

Vilka områden tycker du är viktigast?

– En stor övergripande vision är att få ut fler i arbete, och där måste vi ta till alla tillgängliga medel. Att ha en egen försörjning är grunden till så mycket annat som handlar om hälsa och livskvalitet. Ett område av stor vikt för den regionala utvecklingen är att minska gapet mellan näringslivets efterfrågan på kompetens och den kompetens som finns hos medborgarna. Här har regionen en viktig uppgift och vi måste visa att vi tar de frågorna på allvar. Folkhälsofrågorna är också viktiga. Det är bra att de ligger i en särskild politisk beredning som kan avlasta nämnden.