You are currently viewing Guangzhou studerar hållbar stadsutveckling i Linköping
Biogasprocessen-tekniska verken

Guangzhou studerar hållbar stadsutveckling i Linköping

Guangzhou och Linköping har varit vänorter sedan 1997. De senaste två åren har samarbetet gått in i ett intensivare skede. En viktig orsak är att städerna har beslutat att samarbeta mer inom hållbar stadsutveckling.
Förutom städerna deltar även Linköpings universitet och Guangzhou universitet. Det här besöket är ett led i detta samarbete.

Besöket har också sin grund i att Linköpings ställde upp i en tävling i Guangzhou som handlade om stadsutveckling förra året. I tävlingen Guangzhou International Urban Innovation Award deltog städer från hela världen. Linköping lyckades bli vald av en av de femton finalisterna. Drygt 250 städer deltog, många storstäder världen över. Linköpings tävlingsbidrag var ” Linköping – Carbon neutral by 2025. Delegationen besöker Linköping för att se hur man arbetar med olika miljösatsningar för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.

Programmet i Linköping omfattar två heldagar och Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) är värd för besöket. I programmet ingår bland annat besök på en återvinningscentral och en förskola med miljöprofil. Tekniska verken visar upp sopsortering, förbränning och energiutvinning av avfall och produktion av biogas. Linköpings universitet kommer att diskutera möjliga samarbeten med universitetet i Guangzhou. Gruppen som kommer från Guangzhou är en så kallad ”top level” grupp. Delegationsledaren Ms Zhao Xiaosui är i dessa sammanhang ställföreträdare för Guangzhous borgmästare. Borgmästare i Kina har mycket inflytande och stor makt. Den andra politikern, Mr Sun Yong har också en post med stort inflytande på utvecklingen av staden Guangzhou. Utöver dessa deltar en forskare, en tjänsteman på stadens internationella avdelning, samt en journalist från en regional dagstidning. Gruppen besöker engelska storstaden Bristol precis innan de kommer till Linköping.

Centrala Guangzhou har cirka 5 miljoner invånare, medan hela det storstadsområdet har 12 miljoner invånare.

 

Källa. www.linkoping.se