You are currently viewing Grundtuben gör rekordår – ökar omsättningen med 500 procent
Under 2020 byggdes en 2,5 km lång och 5 meter hög bullerskärm längs E6:an. Fotograf: Grundtuben

Grundtuben gör rekordår – ökar omsättningen med 500 procent

2020 blev ett rekordår för Linköpingsföretaget Grundtuben som ökade sin omsättning från 17 miljoner 2019 till hela 96 miljoner 2020. Aldrig tidigare har företaget monterat så mycket bullerplank längs landets vägar och järnvägar. Tillväxttakten ser ut att hålla i sig, med fulla orderböcker behöver företaget nyanställa.  

– Under 2017 satte vi upp det strategiska affärmålet – att bli den ledande totalentreprenören av bullerplank i Sverige. Inom fem år skulle vi nå en omsättning på 100 miljoner och nu efter tre år har vi nästan nått dit, säger Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben.

Regeringens infrastruktursatsningar har gjort att efterfrågan på bullerplank längs både vägar och järnvägar har ökat. Likaså har de ökade kraven på mer hållbara, effektiva och säkra lösningar gynnat Grundtuben.

– Hela vår verksamhet bygger på att lägga grunden till något beständigt, som har mindre påverkan på både miljö och ekonomi. Med vår patenterade grundläggningsmetod behöver vi inte gräva när bullerplanken ska monteras, vilket gör att antalet maskiner minskar och därmed koldioxidutsläppen. Dessutom använder vi ingen betong vid grundläggningen, förklarar Tonny Werlemalm.

Ytterligare en miljöfaktor som Tonny välkomnar är att alltfler bullerplanksskärmar nu tillverkas av återvunnet material.

Fortsatt expansion
Under 2020 anställde företaget två nya medarbetare, nu är man sammanlagt tolv anställda och lika många inhyrda montörer. Målsättningen är att fortsätta växa och anställa fler under innevarande år, redan nu har man nästintill fulla orderböcker för 2021.

– Det känns fantastiskt kul att vi nu får utdelning för allt jobb. För fyra år sedan bestämde vi oss för att bli bäst i Sverige på bullerplanksentreprenader, och nu skulle jag säga att vi har nått dit, säger Tonny Werlemalm.

Till skillnad från många andra företag har Grundtuben inte påverkats nämnvärt av coronapandemin.

– Vårt arbete sker ju främst utomhus, vilket gjort att vi i stort sett har kunnat utföra våra uppdrag som tidigare. Självklart har vi följt restriktionerna noga och är tacksamma för att ingen av våra medarbetare har varit svårt sjuka, avslutar Tonny Werlemalm.

Källa: www.grundtuben.se