You are currently viewing Grön resplan ska få Science Park Mjärdevi att resa klimatsmart
Grön resplan ska få Science Park Mjärdevi att resa klimatsmart. Sabrina Brunner och Joakim Delbom VD, SICK IVP tog emot utmärkelsen för lägst koldioxidutsläpp per medarbetare i Science Park Mjärdevi. Foto: Sandra Viktor/Linköping kommun.

Grön resplan ska få Science Park Mjärdevi att resa klimatsmart

Grön resplan ska få Science Park Mjärdevi att resa klimatsmart

Under våren har Linköpings kommun genomfört en enkät för att ta reda på hur tjänste- och pendlingsresorna ser ut för anställda i Science Park Mjärdevi.Det är ungefär 730 mil per anställd. Bilresorna står för 91 procent av utsläppen från pendlingsresorna som genererar totalt 5 600 ton koldioxidutsläpp.

Kartläggningen visar att det finns potential att få fler att resa klimatsmart. 34 procent av de som åker bil fem dagar i veckan till arbetet har till exempel kortare än 10 kilometer till arbetet. Om fastighetsägarna ser till att det finns cykelparkering och omklädningsrum skulle sannolikt fler välja att cykla.

– Detta är en del i satsningen kring en ökad klimatsamverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet. Det är värdefullt att så många aktörer deltagit och visat engagemang för att få denna Gröna resplan till stånd och därmed bidrar till målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025, säger Rebecka Hovenberg, miljökommunalråd Linköpings kommun.

46 procent av de som arbetspendlar fem dagar i veckan med bil skulle också kunna tänka sig att ställa bilen om kollektivtrafiken blev bättre. Östgötatrafiken kommer därför att genomföra en tillgänglighetsanalys av kollektivtrafiken för de som är verksamma i Mjärdevi. Kommunen har också ett ansvar att se över till exempel cykelinfrastrukturen och hyrcykelsystemet.

Grön resplan för Science Park Mjärdevi är ett pilotprojekt med syfte att engagera näringslivet i klimatfrågan och att få kunskap kring vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska koldioxidutsläppen från tjänste- och pendlingsresor.

– Science Park Mjärdevi är ett expansivt område där företagen finns i teknikens framkant och där många är måna om ett hållbart samhälle. Genom att delta i Grön Resplan vill vi vara med och bidra till kommunens miljömål men även utmana företagen i Science Park Mjärdevi att tänka hållbart kring sitt resande, säger Lena Miranda CEO Science park Mjärdevi

En uppföljning av resplanen planeras till januari 2019. Då genomförs en ny fullständig analys för att bland annat följa upp resmönstret och uppdatera handlingsplanen för nästa tvåårsperiod fram till år 2021.

Det företag som efter karläggning visat på lägst koldioxidutsläpp per medarbetare Mjärdevi är SICK IVP. De tilldelades även den första statyetten i CERO-benchmarkingtävlingen

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. För mig så är det ett tecken på vår personals engagemang. Vi ser fram emot det arbete som nu startar tillsammans med de andra aktörerna i Mjärdevi, säger Joakim Delbom VD, SICK IVP.

Källa: www.linkoping.se