You are currently viewing Göta hotell i ny regi
Göta hotell i ny regi. Från första 1 februari tar Svecia Travels AB över driften av anrika Göta hotell. Foto: Egon Kjernell

Göta hotell i ny regi

Anrika Göta hotell, uppfördes 1908 och ligger på en smal landtunga mellan Göta kanal och Motala ström. Hotellet har 12 rum, två matsalar och en stor uteservering. Byggnaden köptes 2016 av AB Göta kanalbolag, som innan dess endast ägde marken. Svecia Travels AB, som tar över verksamheten 1 februari, har tidigare drivit Stocklycke Vandrarhem och har sedan många år en boknings- och paketeringsverksamhet med tonvikt på just destinationen Göta kanal.

‑ Som fastighetsägare är vi mycket nöjda med att det nu blir en smidig övergång utan uppehåll i driften av Göta hotell. Det ger en god tillgänglighet både i Borensberg och längs Göta kanal på kort och långs sikt, säger Henrik Pettersson, fastighetschef, AB Göta kanalbolag.

Svecia Travels AB är sedan länge en aktiv och engagerad partner i företagsnätverket Officiell Partner Göta kanal bestående av ett 50-tal företag med verksamhet längs Göta kanal. Nätverket är en del av Samverkan Destination Göta kanal,ett samverkansprojekt mellan AB Göta kanalbolag, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping, Söderköping, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen.
– Genom vårt nätverk har Svecia Travels AB redan etablerade nätverkskontakter, samarbetspartners och en mycket god kännedom om både målgrupper och marknader för besöksnäringen. Vi tror det kommer öka förutsättningarna för fler besökare till och längs med Göta kanal säger Roger Altsäter, vd AB Göta kanalbolag.

Hotellboende kommer att erbjudas från mars och restaurangen planeras öppna lagom till sommarens kanalsäsong. Göta kanal öppnar för trafik 2 maj.

‑ Vi är stolta att få förvalta detta, för Göta kanal så profilerade hotell. Det blir också ett riktigt bra för att stärka vårt arbete med paketering och utbudet av upplevelser till besökare längs med Göta kanal, säger Lotta Karlsson, vd Svecia Travels AB.

 

Källa: www.gotakanal.se

Foto: Egon Kjernell