You are currently viewing Goli Kapacitet expanderar med fler kunder
goli kapacitet

Goli Kapacitet expanderar med fler kunder

Tack vare en unik arbetsmetod skapar Goli Kapacitet insikt i hur en verksamhet fungerar och hur den behöver planeras, vilket gör att uppföljning av undersökningar, personalbehov, väntetider kan förbättras. Under förra året bidrog Goli Kapacitet bland annat till att halvera väntetiden för röntgenundersökningar i Östergötland.

Goli expanderar nu sin verksamhet med fler kunder och nyligen blev det klart att fler avdelningar inom Region Örebro Läns röntgenverksamhet, Karlskoga och Lindesberg väljer Goli för att mer effektivt kunna planera sin verksamhet. Dessutom har Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten valt Goli som leverantör av kapacitetsplaneringslösningar.

Rent praktiskt är Goli Kapacitet en webbtjänst som gör det möjligt för planering och uppföljning av undersökningar, personalbehov, väntetider, externa läkare, ekonomiska mätvärden. Det vill säga skapar en överblick över hela verksamheten. Med hjälp av Goli Kapacitet får användaren ett verktyg som det enkelt går att skapa en produktionsplan utifrån. Produktionsplanen speglar det årsbehov som finns och det blir enkelt att följa upp huruvida planen följs, eller om det behövs åtgärder för att uppnå årets mål. Goli Kapacitet är dessutom mycket fördelaktigt i den bemärkelsen att tjänsten möjliggör automatisk överföring av produktionsdata, från befintliga produktionssystem till produktionsplanen.

 

Källa: www.lead.se