God tillväxt och all time high i Norrköpings hamn
God tillväxt och all time high i Norrköpings hamn

God tillväxt och all time high i Norrköpings hamn

God tillväxt och all time high i Norrköpings hamn

Norrköpings hamn känner av goda vindar i utrikeshandeln och trafiken. Man märker av det genom en stabil utveckling inom flera av de godsslag som hanteras i hamnen.

–  Tillväxten är resultatet av en långsiktig containersatsning som gynnat både import- och exportföretagen i vår region, säger Norrköpings Hamns vd Patrik Åman. Vi har också fått flera etableringar och investeringar i Norrköping som skapar nya godsvolymer. Detta stärker hamnens attraktionskraft, och under senaste åren har trafikutbudet ökat, fortsätter han.

Den markanta ökningen av containers på kort tid har givetvis också inneburit att delar av verksamheten i hamnen har påverkats. Under inledningen av året har bolaget därför stärkt kapaciteten med nyrekryteringar och investeringar i en utökad maskinpark, för att stå rustade för den fortsatta volymtillväxten. De stora containerrederierna satsar på ökad trafik i det växande östersjöområdet. Där ligger Norrköping väl till, som ett starkt hamn- och logistikläge med kapacitet att ta emot stora fartyg, och flera av de ledande containerrederierna trafikerar nu hamnen.

– Vi har en bra balans mellan import och export. Det gynnar containerrederierna som kan gå välfyllda i båda riktningarna. När rederierna satsar här, så växer vårt upptagningsområde, samtidigt som vi kan erbjuda en effektiv containerhamn med stor kapacitet och flexibilitet, avslutar Patrik Åman.