Gasellfest i Linköping
Di Gasell 2016

Gasellfest i Linköping

Gasellfest i Linköping
Dagens industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vårens Gasellträffar och höstens Gasellfester ger tillfälle att möta Gasellföretagen, som är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser
Grattis även till Indentive, som blev Digital Gasell i Linköping 2016!
Flera av företagen utsågs i oktober till “Superföretag” i Veckans Affärers lista över Superföretag.
Softube, Visera, PLC invest, ME Maskin & Industriservice AB. Dubbelgrattis alltså.
 Här är alla Gasellföretag i Östergötland, rangordnade efter tillväxtprocent.
 1. Visera, Linköping
 2. Folö, Fornåsa
 3. Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB, Norrköping
 4. Redvisa i Norrköping AB
 5. Optoteknik i Kolmården AB
 6. Bossings Fritidscenter, Linköping
 7. ED Gruppen AB, Norrköping
 8. Linotol AB, Norrköping
 9. Syspartner Consulting, Linköping
 10. Fallaskog, Finspång
 11. Östgöta Byggresurs AB, Norrköping
 12. Gtel Sverige, Linköping
 13. Balcks & Hjelmgrens Plåt och Smide AB, Norrköping
 14. Hammarstrands Assistans, Motala
 15. Indentive, Linköping
 16. NH Hjerpes Maskincentra AB, Norrköping
 17. Renall AB, Norrköping
 18. Eddima Teknik AB, Norrköping
 19. PLC Invest AB (Platinum Cars), Norrköping
 20. Softube, Linköping
 21. Sandbäcken Utveckling, Linköping
 22. Daniels Mjölktransporter, Skillingaryd (med säte i Linköping)
 23. Titab Pac Aktiebolag, Norrköping
 24. Sunplex, Linköping
 25. Packoplock Scandinavia AB, Norrköping
 26. Pema Sweden AB, Norrköping
 27. Furuheim & Arrelid Förvaltning AB, Norrköping
 28. ME Maskin & Industriservice AB, Norrköping
 29. Linkin, Linköping
 30. Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag, Skärblacka
 31. NGL Vatten & Energiteknik, Linköping
 32. Proxytel Communication, Linköping

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag av Dagens Industri.

Källa: di.se