Gamla busstationen blir välkomnande entré

Gamla busstationen blir välkomnande entré

PRESSINFORMATION

Inom 4 år kommer området, som fått arbetsnamnet Rodga, att genomgå en omfattande utveckling. Ombyggnaden sker i tre etapper, och det är Botrygg som är först ut. På tisdag den 10 feb 2015 klockan 15:00 tar de sitt första spadtag av kvarteret Mässingen, ett bygge som kommer att resultera i omkring 70 nya lägenheter. Stadsplaneringsnämndens nya ordförande Kikki Liljeblad (S) kommer att närvara, och även stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn.

– Det blir jätteroligt att vara med vid spadtaget – det är ju startskottet för hela det här projektet, säger Kikki Liljeblad. Man kan säga att det är en försmak av den stora stadsomvandling som väntar i och med Ostlänken.

Etapp två av projektet är också redan igång. Där tävlar fyra bidrag just nu om att vinna en arkitekttävling som utlysts för den delen av området som vetter mot Norra promenaden. Bidragen är anonyma, och beslut i tävlingen fattas i april. När all bebyggelse har uppförts kommer ett nytt torg – Sveatorget – att uppföras mitt emot Carl Johans park.
-Där planerar vi för ett grönt torg med fontän och utrymme för en uteservering. Befintliga träd kommer att bevaras, och under torget finns det möjligheter att bygga parkeringsgarage, säger Malin Cuclair, mark- och exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret.

Kvarteret Mässingen beräknas stå redo för inflytt till sommaren 2016, och samtlig bebyggelse i Rodga beräknas vara klar omkring 2018.

Se alla tävlingsbidragen här:

 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/nyheter/2015/nyfiken-pa-bidragen-i-ark/index.xml

KÄLLA: www.norrkoping.se