You are currently viewing Fyrklövern etablerar nytt kontor i Nyköping
Fyrklövern etablerar nytt kontor i Nyköping. Christoffer Anderson är ansvarig för etableringen

Fyrklövern etablerar nytt kontor i Nyköping

Sedan starten av Fyrklövern för drygt tio år sedan har verksamheten årligen vuxit och nu är det åter igen ett nytt kontor som öppnas.

– Vi har märkt att företagare uppskattar våra medarbetares engagemang, driv och vilja att hjälpa till säger Christoffer Anderson ansvarig för etableringen. Att vi etablerar ett nytt kontor nu är ytterligare ett steg i att bygga en större och stabilare bas för våra medarbetare och kunder att utvecklas i. De flesta av våra kunder är ägarledda företag med ett växande behov av hjälp och stöttning inom våra kunskapsområden (ekonomi, juridik och affärsutveckling). Kundernas krav ökar och då ökar behovet av kompetens inom vår organisation.

– Som alltid är det viktigast för ett företag att kunderna är nöjda och får den hjälp de behöver i sitt företag. För att lyckas med detta fokuserar vi mycket på att våra medarbetare trivs, utvecklas i sin roll och växer som personer. Detta gör att medarbetare känner ett engagemang och driv för kunderna vilket ger en snöbollseffekt: Nöjda medarbetare – Nöjda kunder – Tillväxt och Lönsamhet. Vi arbetar alltid efter den modellen, säger Bengt Bengtsson som var med och startade Fyrklövern för 10 år sedan.

Kontoret i Nyköping startar under hösten 2018.

Källa: www.4klovern.se