You are currently viewing Fredrik Frakt och Renall går samman i ett gemensamt bolag inom miljöservice och entreprenad
Fredrik Frakt och Renall går samman i ett gemensamt bolag inom miljöservice och entreprenad!

Fredrik Frakt och Renall går samman i ett gemensamt bolag inom miljöservice och entreprenad

Bägge bolagen har mångårig historik och en stadig tillväxt inom sina respektive verksamhetsområden.

– Genom sammanslagningen skapar vi ett starkare företag där våra olika tjänster kompletterar varandra väl, säger Ronny Fyhr.
I det nya bolaget är Ronny Fyhr vd, Fredrik Jonsson vvd och affärsområdeschef Frakt & Entreprenad. Marie-Louise Fyhr är marknadschef. Ambitionen är att ha fortsatt tillväxt och att detta skall gynna våra kunder med ett bredare och mer konkurrenskraftigt tjänsteutbud.

– Vi har en mycket stark konjunktur och spännande marknad i Östergötland. Detta tillsammans med det faktum att många kunder i större omfattning vill ha en leverantör till så många tjänster som möjligt, är en av anledningarna till att vi slår ihop företagen säger man vidare.

– Sammanslagningen känns som ett naturligt steg i båda företagens utveckling och tillväxtplaner, säger Fredrik Jonsson
Vi är mycket måna om våra medarbetare och ser sammanslagningen som en trygghet för dem. Vi rekryterar årligen nya förare och tjänstemän och vi ser att även under 2018 behöver vi göra flertal nyanställningar.

Renall bygger även en ny anläggning på Torvinge!
I östra Malmskogen byggs en anläggning för fordon och kontor. Bygget beräknas vara klart att tas i drift under juni 2018.
Som en del i etableringen i Linköping förvärvade Renall under våren 2017 Linköpingsföretaget Urbans Spol- och Tankservice med åtta medarbetare.

Efter fusionen har nya Renall ca 90 anställda och en beräknad årsomsättning 2018 på 150 Mkr.

Källa: www.renall.se