Flygutbildningar inom Teknikcollege godkända
teknikcollege

Flygutbildningar inom Teknikcollege godkända

Flygutbildningar inom Teknikcollege godkända

– Teknikcollege och dess yrkesutbildningar är mycket bra för Linköping. Dels ger det ungdomar goda chanser att få jobb och dels ger det företagen rätt kompetens och förutsättningar för att kunna växa. Nu förstärks dessutom Linköpings roll som flyghuvudstad när flygteknikerutbildningen certifieras, säger Christer Mård (L), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågorna.

Det är Industrirådet som står för certifieringen och står också bakom Teknikcollege. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, bland andra Teknikföretagen och IF Metall.

Certifiering innebär att utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram.

Det formella beslutet om certifiering kom på torsdagen. Under fredagen firade Teknikcollege den nya certifieringen samtidigt som man firade tioårsjubileum både för Teknikcollege Östergötland och för konceptet nationellt.

Teknikcollege samlar utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Syftet är att stärka industrins tillväxt och kompetensförsörjning.

Teknikcollege Östergötland består av elva skolor i åtta kommuner: Linköping, Norrköping Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Kinda, Finspång och Katrineholm. Teknikcollege Östergötland erbjuder 21 gymnasieutbildningar och tre yrkesvux-utbildningar. I hela landet finns 150 certifierade utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag.