You are currently viewing Flygmex flyttas till Sankt Kors
FlygMex

Flygmex flyttas till Sankt Kors

Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (Flygmex) ska skapa förutsättningar för att utveckla företag, verksamhet och sysselsättning inom flyg och flygteknik på området runt flygplatsen. Sankt Kors äger sedan 2014 fastigheten som Linköping City Airport ligger på och jobbar aktivt med utvecklingen av området. Senast byggde Sankt Kors en ny hangar till flygklubben för att möjliggöra utveckling av den del av området där klubben tidigare hade sin verksamhet och företaget är också är aktiva i arbetet för att utveckla området ytterligare.

 – Det är naturligt att bolagen är organiserade där det är mest lämpligt ur verksamhetsperspektiv. Den positiva utvecklingen av Linköping City Airport innebär att den verksamheten behöver renodlas. Sankt Kors är duktiga på att jobba med Flygmex processer och de får nu möjlighet att jobba mer direkt med området, säger Hans Lander, vd på Stadshus.

 – Sankt Kors är glada att få förtroendet att vidareutveckla Flygmex, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vi vill skapa bra förutsättningar för företag att etablera sig på området runt flygplatsen och därmed stärka Linköpings position som flyghuvudstad ytterligare.

 Källa: www.sanktkors.se