You are currently viewing Fantastiskt år för banken med Sveriges mest nöjda kunder
180 årsfirande Vadstena sparbanks vd Mikael Engdahl fångar bankens historia och blickar stadigt mot framtiden

Fantastiskt år för banken med Sveriges mest nöjda kunder

Fantastiskt år för banken med Sveriges mest nöjda kunder

– Jag är väldigt glad över att våra kunder uppskattar sin lokala bank. Det är helt fantastiskt att Vadstena Sparbank för tredje året i rad har landets mest nöjda bankkunder bland såväl privatpersoner som företag, enligt Svenskt Kvalitetsindex oberoende undersökning. Jag är oerhört stolt över våra engagerade och serviceinriktade medarbetare som gör detta möjligt, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Vadstena Sparbank har under en rad år varit en av Sveriges mest framgångsrika banker och den stabila utvecklingen fortsätter. Det goda ryktet genererar nya kunder i Vadstena med omnejd och banken har fått ett stort tillskott av kunder både på privat- och företagssidan. Utvecklingen har varit mycket bra och den lokala banken har vuxit i en hög takt under 2018.

Mikael Engdahl utklädd_V
180 årsfirande Vadstena sparbanks vd Mikael Engdahl fångar bankens historia och blickar stadigt mot framtiden

De många nya kunderna har lett till förstärkning av affärsvolymen. In- och utlåning står för ungefär lika mycket av den totala ökningen på cirka 300 miljoner och affärsvolymen uppgår nu till cirka 8,2 miljarder kronor. Tack vare affärsvolymens tillväxt har räntenettot ökat. Även kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god intjäning och banken har ett rörelseresultat på 20,2 miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt landar på 16 miljoner kronor.

– Jag är mycket nöjd med resultatet och framför allt med att ha en personal som gör allt för att vi som team ska lyckas med vår målsättning, att leverera mesta möjliga kundnytta och en för banken långsiktigt hållbar ekonomi. Vi behöver ett starkt resultat och kapital för att kunna växa med fler kunder och fortsätta utveckla både banken och samhället. Under året har vi nyanställt två rådgivare för att ytterligare stärka vår kompetens och kapacitet. Samtidigt effektiviserar kontinuerligt och drar nytta av nya smarta digitala lösningar, som kan underlätta för kunderna i vardagen, säger Mikael Engdahl.

2018 i siffror för Vadstena Sparbank:
• Inlåningen har ökat med 8,1 procent till 2,4 miljarder kronor.
• Utlåningen har ökat med 9,7 procent till 2,1 miljarder kronor.
• Den totala affärsvolymen ökade med 3,6 procent till 8,2 miljarder kronor.
• Rörelseresultatet är 20,2 miljoner kronor.
• Bankens eget kapital uppgår till 306 miljoner kronor.

Källa: www.vadstenasparbank.se